วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5

       ในวันนี้อาจารย์ได้นัดเรียนชด ของรายวิชา เว็บช่วยสอน ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าระบบ E-learning ของรายวิชาเพื่อทำแบบทดสอบก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน หัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานบทเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อย่อยของแต่ละกลุ่มแนะนำประเด็นที่สามารถนำเสนอหรือสามารถเอาเนื้อหาเพิ่มเติมได้
ท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเข้าใช้ Cacoo เป็นเครื่องมือในการใช้ทำแผนภาพ และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการแชร์เพื่อทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น